”Han infogade sångerna och dikterna i en som det föreföll spontan framställning, som förenade enkelhet och publikkontakt med tydlig diktion och utomordentlig precision i ordval och frasering. En man med gitarr och hjärna, med känsla och röst, mer behövs inte för att trollbinda. Suveränt, kort sagt!”

Gunnar Stensson, Veckobladet i Lund 19 december 2013